Hvad siger vores kunder om produkterne. ABC-Miljø har spurgt nogle kunder om de ville bidrage med deres menig omkring produkterne mm.

H2S-WARN


Beskrivelse

ABC-Miljø ApS tilstræber fremover at forblive markedsførende indenfor svovlbrintemåler og doseringssystem, som anvendelse ved "Behov Tilpasset Dosering". Dette giver den optimale dosering uden et stort overforbrug af kemi.

Den nye H2S-WARN åbner mulighed for tilslutning af solcelle eller 230Volt, hvor det vil være muligt.

Til H2S-WARN kan købes maritim-antenne, som giver en klar forbedring af antennesignalet. Ligeledes findes en antenne til at lægge mellem brønddæksel og brøndkant, således forbedres signalforholdet væsentligt..

Behov Tilpasset Dosering består af doseringskontroller, doseringspumpe, 2-trins niveaumåler til palletank, tilbageløbsventil, flow counter m.m.

Specifikationer

  • Højde: 18.8 cm
  • Diameter: 9.0 cm
  • Vægt: 1.6 kg