layout styles

Steen Hummelgaard
Driftschef
Hedensted Spildevand

Hedensted Spildevand

I Hedensted Spildevand har vi efter en sag, i 2006, med lugtgener som man mente skyldes svovlbrinte, men ikke med sikkerhed kunne påvises, brugt ABC Miljøˋs online svovlbrintemålere H2S-WARN til sporing og overvågning af H2S i vores kloaknet.

I den konkrete sag kørte vi med en meget stor overdosering af fældningskemi for at tage alle tænkelige “spidser” af eventuel svovlbrinte i kloakken. Med introduktionen af ABC Miløˋs H2S-Warn i 2006, fik vi mulighed for realtids data.

layout stylesBBK bio airclean A/S

BBK bio airclean A/S producerer og installerer biologiske filtre til lugtreduktion. Vi bliver ofte kontaktet af kunder som har lugtproblemer p.g.a. svovlbrinte.

layout styles

Henrik L. Mathiesen
Teknisk projektleder
Ikast Brande Spildevand

Ikast Brande Spildevand

Vi købte vores første måler i december 2010 og brugte nogle år på at afdække hvor vi havde størst problemer med H2S. Siden har vi afprøvet ABC-Miljø doseringssystem ”Behov Tilpasset Dosering” hvor man på time basis kan indtaste en grund dosering og


layout styles

Tage Kjærsgaard
Jammerbugt Forsyning

Jammerbugt Forsyning

I 2012 havde vi en anden type svovlbrintemåler. Da denne skulle skiftes kontaktede vi Arne fra ABC-Miljø, han kom derefter og fremviste deres daværende model.
Vi talte om mulighederne for at hente data fra svovlbrinte måler og her kunne vi være online med målere og det tiltalte os, at vi kunne se øjebliksværdier, kurve og målingerne.